Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

(Corporate Social Responsibility)

Od początków swojego działania rodzinna „Cukiernia Zaniewicz” założona w 1993 roku wspiera wartościowe i ważne społecznie inicjatywy lokalnej społeczności. Cukiernia Zaniewicz przez blisko 30 lat działalności rokrocznie dotowała organizacje pozarządowe i instytucje kultury zarówno miasta Międzyrzec Podlaski jak i Gminy Wiejskiej Międzyrzec Podlaski oraz innych miejscowości powiatu Bialskiego. Konsekwentnie wspieramy organizatorów wydarzeń promujących kulturę i tradycję regionu.

Uczestniczymy jako wystawca w wielu branżowych polskich ale i międzynarodowych targach, a także w lokalnych kiermaszach promujących wspaniałość polskiej kultury i kulinariów. Aktywnie uczestniczyliśmy w tworzeniu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz czynnie współpracujemy w ogólnopolskich stowarzyszeniach ekologicznych przede wszystkim jako członek Klastra Dolina Ekologicznej Żywności i Ekolubelszczyzny.

Od 2019 roku Cukiernia Zaniewicz pomaga rozwijać polską przedsiębiorczość społeczną umożliwiając organizacjom pozarządowym tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost ich niezależności finansowej. Cukiernia Zaniewicz dzieli się z przedsiębiorstwami społecznymi swoim know-how, wieloletnim doświadczeniem w handlu i wspiera procesy produkcyjne. Od 2020 roku aktywnie wspiera inicjatywę www.robdobro.pl – internetowy portal sprzedażowy oferujący produkty ekonomii społecznej oraz lokalnych producentów i firm rodzinnych. Za to wsparcie w listopadzie 2021 roku otrzymaliśmy znak Biznes Społecznie Odpowiedzialny.

Od roku 2020 Cukiernia Zaniewicz wspiera rozwój przedsiębiorstwa społecznego Goji Land oferującego swoim klientom słodkie, słone i zdrowe przekąski. Goji Land jest inicjatywą Fundacji Sławek, która od 1998 roku wspiera osoby wykluczone społecznie w drodze od wykluczenia do samodzielności. Goji Land tworzy nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej i jest przykładem innowacyjnego podejścia do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. Więcej o tej inicjatywie na www.gojilnad.org

Współpracujemy z sieciami sklepów ze zdrową żywnością oraz ze sklepami z wyszukanymi produktami delikatesowymi.

Znajdź nasze produkty na www.robdobro.pl

SŁODYCZE OD ZANIEWICZA TO POLSKA TRADYCJA I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ