Regulamin

Serwis dobreciacho.com.pl prowadzony jest przez firmę Cukiernia Zaniewicz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Listopadowej 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, identyfikującą się numerami NIP  5372654858 oraz REGON 387064224, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860982.

 1. Cukiernia Zaniewicz prowadzi sprzedaż produktów cukierniczych  za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej dobreciacho.com.pl.
 2. Opisy i zdjęcia produktów są własnością Cukiernia Zaniewicz.
 3. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie dobreciacho.com.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach i kosztach dostawy
 4. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane przez Cukiernia Zaniewicz produkty.  O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przez Cukiernia Zaniewicz przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji.
 5. Cukiernia Zaniewicz zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w przeciągu 72 godzin (w zależności od rodzaju produktu). Dodatkowe zasady określone są w warunkach i kosztach dostawy.
 6. Przesyłki do organizacji, w których obowiązują specjalne zasady wejścia na teren budynku (np. do hoteli, dużych firm) doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 7. Cukiernia Zaniewicz może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia sposobu doręczenia oraz terminu i adresu dostawy.
 8. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., Cukiernia Zaniewicz zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy.  Cukiernia Zaniewicz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.
 9. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności i jej weryfikacji przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności.
 10. Cukiernia Zaniewicz, po skompletowaniu Zamówienia, wyśle do Klienta wiadomość zatytułowaną „Informacja o wysyłce”. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość e-mail zawiera Informację o Zamówieniu i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę sprzedaży uważa się za zawartą.
  Do chwili potwierdzenia przez Cukiernia Zaniewicz Zamówienia w sposób opisany powyżej, Cukiernia Zaniewicz nie jest zobowiązana do dostarczenia  Klientowi produktów cukierniczych.
 11. Ze względu na prowadzoną sprzedaż towarów o wysokim stopniu zużywalności nie uwzględnia się odstąpienia od umowy kupna w ciągu ustawowych 14 dni od momentu otrzymaniu zamówionego towaru.
 12. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy muszą zostać złożone przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne, w ciągu 7 dni od daty dostawy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Reklamacje.
 13. Cukiernia Zaniewicz zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
 14. Cukiernia Zaniewicz jako właściciel serwisu internetowego dobreciacho.com.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.  
 15. Cukiernia Zaniewicz zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów.
 16. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w dobreciacho.com.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 17. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.